Ruim 1,1 miljoen mensen hadden vorig jaar geen betaalde baan, terwijl ze daar wel beschikbaar voor waren of naar hebben gezocht. Dit aantal lag in 2015 flink hoger dan zeven jaar eerder.

In 2008 werden nog 457.000 minder mensen tot het zogenoemde onbenut arbeidsaanbod zonder werk gerekend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het waren er wel iets minder dan in 2014 (1,17 miljoen).

Van 1,1 miljoen beschikbare mensen in 2015 werden er 614.000 meegeteld als werkloze. Werklozen zijn mensen die recent hebben gezocht naar werk en op korte termijn beschikbaar zijn voor een baan. De rest voldeed alleen aan één van beide kenmerken.

Met name de groep werklozen is sinds 2008 fors gegroeid. Dit aantal is vorig jaar nog wel iets afgenomen nadat de omstandigheden op de arbeidsmarkt waren verbeterd.

Maar de rest van de groep is in 2015 nog niet kleiner geworden. "Integendeel: het aantal mensen dat niet heeft gezocht omdat ze weinig resultaat verwachten, is toegenomen met 37.000 personen", aldus CBS.

Relatief veel vrouwen worden gerekend tot het onbenut arbeidsaanbod van mensen zonder werk. Dit geldt ook voor laagopgeleiden. Veel laagopgeleiden zijn wel beschikbaar, maar hebben niet naar werk gezocht.

Meer uren

Het CBS meldt verder dat ruim een miljoen 15- tot 75-jarigen met betaald werk vorig jaar meer uren wilden werken. 585.000 van hen waren ook op korte termijn beschikbaar voor de gewenste extra uren. Tegelijkertijd wilden 583.000 werknemers vorig jaar juist minder werken.

Vooral mensen met een deeltijdbaan van 12 tot 35 uur wilden vorig jaar meer uren werken. Relatief veel vrouwen hebben zo'n baan. Van de groep die meer wil werken, had 4 procent al een voltijdbaan (21.000).

Flexibel contract

De groep die meer wilde werken en daar ook beschikbaar voor was, bestaat voor het grootste deel uit mensen met een flexibel contract (264.000). De rest bestaat uit medewerkers met een vast contract (218.000) en zelfstandigen (103.000).

Van de mensen die in 2014 eerder juist meer uren wilden krijgen, hadden vier op de tien dit in 2015 voor elkaar gekregen (244.000).

Medewerkers die juist minder wilden werken, kreeg minder vaak hun zin. Ruim drie op de tien kon van uren af komen (208.000).