Hoogopgeleide werklozen van autochtone afkomst vinden sneller een nieuwe baan dan allochtonen met een niet-westerse achtergrond en hetzelfde opleidingsniveau.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat sprake is van forse verschillen tussen bevolkingsgroepen.

"Bij laagopgeleiden van niet-westerse herkomst was vorig jaar 20,2 procent werkloos, tegen 9,2 procent van de autochtonen van dit niveau", concludeert het statistiekbureau.

Onder hoogopgeleiden vallen de werkloosheidscijfers een stuk lager uit. Zo'n 3,4 procent van de autochtonen met een hoog opleidingsniveau zat vorig jaar zonder werk, tegenover 8 procent van de hoogopgeleide niet-westerse allochtonen.

Verliezen

Dat laagopgeleide allochtonen relatief vaker werkloos zijn, komt volgens de onderzoekers niet doordat ze minder snel werk vinden. Wel zouden ze sneller hun baan verliezen.

Bij hoogopgeleiden speelt wel mee dat "niet-westerse allochtonen met een hbo- of wo-diploma minder snel werk vinden dan autochtonen".

Volgens het CBS nemen verschillen tussen allochtonen en autochtonen af naarmate het onderwijsniveau lager is. "Bij lager opgeleiden is het verschil tussen allochtonen en autochtonen in het vinden van werk na drie maanden het kleinst."