Gemeenten hebben hun budget voor bijzondere bijstand vorig jaar met 433 miljoen euro overschreden.

Gemeenten waren met name meer kwijt aan beschermingsbewind voor mensen met schulden en de huisvesting van vluchtelingen, stelt koepelvereniging Divosa donderdag op basis van een eigen onderzoek.

De organisatie van directeuren van sociale diensten schat de uitgaven in 2015 op 910 miljoen euro, terwijl het fictief budget 461 miljoen euro was. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De kosten voor bewindvoering zijn volgens gemeenten in de afgelopen jaren flink gestegen, doordat rechters steeds vaker een bewindvoerder aanwijzen voor mensen met schulden.

Verder groeit de groep vluchtelingen met een verblijfstatus. Zij krijgen een lening of een tegemoetkoming voor de inrichting van hun nieuwe huis. Ook kunnen ze in sommige gevallen een overbruggingsuitkering aanvragen.

Budget

Gemeenten geven sinds 2005 anderhalf tot twee keer zoveel uit als het bedrag dat zij van het Rijk ontvangen. Zij kregen in de afgelopen jaren gezamenlijk een budget van ongeveer 400 miljoen euro.

Maar de jaarlijkse uitgaven liggen in de laatste jaren met 700 miljoen euro fors hoger. Vorig jaar was er dus een uitschieter van 910 miljoen euro. Gemeenten verwachten dat de kosten alleen maar verder zullen groeien.

"Op papier lijkt het budget voor bijzondere bijstand in 2016 hoger. Toch rekenen gemeenten zich niet rijk", meent Divosa. "Door de berekeningswijze leidt een hoger 'fictief budget' tot lagere budgetten voor andere gemeentelijke taken. En bovendien is het fictief budget nog steeds te laag om de oplopende kosten te betalen."

Geldboom

Voorzitter René Paas van Divosa vindt het goed dat de bijzondere bijstand bestaat, maar vindt dat er iets moet veranderen. "Voor wettelijke taken hoort het rijk te zorgen voor voldoende budget", aldus Paas. "Gemeenten hebben geen geldboom waarmee we de financiële problemen van het rijk kunnen financieren."

Hij vindt dat het Rijk de bijzondere bijstand gebruikt als “duizenddingendoekje om de gevolgen van bezuinigingen voor minima op te dweilen”. Volgens Paas kan dit alleen als het Rijk hier voldoende budget voor beschikbaar stelt.