Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Rotterdam

OESO voorziet zwak herstel Nederlandse economie

De Nederlandse economie krabbelt maar langzaam op na de stevige recessies van de afgelopen jaren.
Door ANP/NU.nl

De banken blijven kwetsbaar voor nieuwe schokken, terwijl kleine bedrijven te weinig toegang hebben tot krediet om te kunnen groeien, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in donderdag gepresenteerde rapporten over de Nederlandse economie.

Het gebrek aan innovatie dat daardoor ontstaat, kan een rem zetten op de toekomstige groei. De denktank benadrukt dat verdere hervormingen noodzakelijk zijn.

Zo zou bij aanhoudend herstel van de huizenmarkt de hypotheekrenteaftrek verder moeten worden ingeperkt. Daarnaast zouden banken hun buffers nog meer moeten versterken.

''Met de zwakke groei in Europa en de rest van de wereld kan Nederland geen stimulans van buiten verwachten'', stelde OESO-topman Angel Gurría. ''Het is belangrijker dan ooit om het zelf het juiste beleid te voeren.''

Nederlandse economie

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Kamp

Minister Henk Kamp (Economische Zaken), die het rapport donderdag van de OESO op zijn ministerie in ontvangst nam, ziet geen risico in de bankenbuffers. "Onze banken voldoen aan de Europese regels die gelden voor buffers. Die eisen zijn in Nederland zelfs nog wat hoger. We hebben een sterke bankensector", zegt de bewindsman.

Het probleem is volgens hem wel dat er een beperkte concurrentie in die sector is. "Volgens de OESO is dat ook een van de redenen dat het moeizamer gaat met de financiering van het midden- en kleibedrijf dan dat we eigenlijk zouden willen", aldus Kamp.

Hypotheekschuld

De OESO maakt zich onder meer zorgen over het grote aantal huizenbezitters dat kampt met een schuld die hoger is dan de waarde van hun huis. Om die problemen in de toekomst te voorkomen, moet de huizenmarkt verder worden aangepakt. Ook moeten banken weerbaarder worden voor een daling van de huizenprijzen, vindt de denktank.

Verder schiet de innovatiekracht in Nederland tekort, vindt de adviseur van de rijkere landen. De Nederlandse kenniseconomie hoort weliswaar bij de top van Europa, maar heeft slechts een smalle basis. Vooral het midden- en kleinbedrijf zou meer bij innovatie moeten worden betrokken.

Nederland profiteert inmiddels wel van hervormingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, aldus de OESO. Daarbij staan ook de overheidsfinanciën er aanmerkelijk beter voor dan enkele jaren geleden. De denktank verwacht dat de economie dit jaar met 1 procent groeit en volgend jaar met 1,3 procent vooruitgaat.

Cum laude

Kamp noemt dat een zinnige aanbeveling. "Innovatie verhoogt productiviteit en dat leidt tot hogere groei en welvaart. Ons innovatiebeleid en onze topsectoren zorgen al voor betere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid", zegt Kamp.

De bewindsman vindt over het algemeen dat Nederland "cum laude" is geslaagd voor het tweejaarlijkse landenexamen. "De OESO is positief over de vele hervormingen die het kabinet heeft doorgevoerd. De Nederlandse economie groeit gematigd maar aanhoudend. We staan er goed bij voor de toekomst", aldus Kamp.

Aanbevolen artikelen