De Europese Unie slaagt er nog onvoldoende in grensoverschrijdende btw-fraude te bestrijden. De bestaande instrumenten moeten worden versterkt en beter toegepast. 

Dat stelt de Europese Rekenkamer donderdag in een rapport.

De schatkisten van de EU-landen lopen jaarlijks naar schatting 40 miljard tot 60 miljard euro mis doordat criminele organisaties belasting ontwijken.

De EU heeft weliswaar een ''batterij’’ aan instrumenten, maar die worden volgens de rekenmeesters niet effectief ingezet. Ook schiet de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen lidstaten tekort.

De rekenkamer adviseert de Europese instellingen wetgeving aan te nemen die de uitwisseling van relevante informatie tussen de lidstaten moet verbeteren. Ook zou het Europese antifraudebureau OLAF meer bevoegdheden moeten krijgen.