Het economisch herstel in Nederland zet voorlopig door, maar de internationale risico's nemen wel toe.

Experts van de Rabobank rekenen erop dat de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar met 2 procent groeit, schrijven ze in een donderdag gepubliceerd rapport.

''De woningmarkt trekt aan, de werkgelegenheid neemt toe en het consumentenvertrouwen is fors verbeterd'', benadrukken de economen van de bank. Dit jaar worden de binnenlandse bestedingen volgens hen ook nog geholpen door twee tijdelijke factoren: de inflatie blijft laag en daarnaast is er het pakket lastenverlichtingen van 5 miljard euro.

De exportgroei valt dit jaar waarschijnlijk wat terug. Rabobank voorziet voor volgend jaar wel weer verbetering, maar wijst daarbij op een hele reeks internationale onzekerheden. Volgens de economen van de bank bestaan er veel zorgen over het monetaire beleid van de centrale banken en de huidige lage rente.

Yuan 

Een eventuele wanordelijke daling van de Chinese yuan zou daarnaast slecht nieuws kunnen betekenen voor de wereldhandel, waarschuwt de bank. Als het Schengenverdrag wordt opgeschort omwille van de vluchtelingenproblematiek kan dit de handel van goederen en diensten in Europa ernstig belemmeren.

En dan is er nog het risico dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vertrekt. ''Mocht de angst van veel beleggers bewaarheid worden en de groei wereldwijd sterk afnemen, dan zal ook Nederland als open economie hier last van hebben'', aldus Rabobank.

De Nederlandse economie groeide in 2015 met 1,9 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde eerder al een economische groei voor 2016 van 2,1 procent. Over 2017 heeft het CPB nog geen prognose gegeven.