Moody's is negatiever geworden over de vooruitzichten voor de Chinese economie. 

De almaar stijgende schuldenlast en vraagtekens over het vermogen van de Chinese regering om de nodige economische hervormingen door te voeren, zijn voor de kredietbeoordelaar reden de verwachtingen naar beneden bij te stellen.

Volgens Moody's staat de financiële kracht van China onder druk omdat veel staatsbedrijven van overheidssteun afhankelijk zijn. Daarnaast kampt het land met een forse uitstroom van kapitaal.

Door staatsbemoeienissen in de aandelen- en valutamarkt nemen daarbij onzekerheden over de toegezegde hervormingen toe. ''Het vermogen van de staat om schokken op te vangen is afgenomen", signaleert Moody's.

Duw in de goede richting

Beleidsmakers in China komen binnen afzienbare tijd met plannen voor de komende jaren in een poging de economie van het land een duw in de goede richting te geven.

Het doel daarbij is onder meer een verdubbeling van het inkomen per hoofd van bevolking tegen 2020. Vooral de schulden bij bedrijven wegen echter zwaar op de economie. Volgens Moody's is die schuldenberg opgelopen tot 247 procent van de Chinese economie.

Hoge rating

Waar Moody's negatiever is over de vooruitzichten, handhaafde het wel de relatief hoge rating (Aa3) van China. Volgens het bureau draagt de immense omvang van de Chinese economie bij aan de kredietwaardigheid.

Daarnaast groeit de economie van het land nog altijd sterker dan die van andere opkomende markten en kampt het land met een relatief lage overheidsschuld.

Mocht echter het tempo uit de aangekondigde hervormingen verdwijnen, zou dit voor Moody's reden kunnen zijn aan de huidige rating te tornen. Lukt het China om vooral staatsbedrijven meer op eigen benen te laten staan, dan is dit reden voor een positievere prognose.