De kans dat er een onderzoek komt naar het aansprakelijk stellen van de bestuurders van V&D en/of de voormalige aandeelhouder Sun Capital is groot.

"Er is veel draagvlak onder leveranciers voor het opstarten van een procedure", laat advocaat Sjoerd Warringa van Ten Holter Noordam aan NU.nl weten. Warringa treedt op namens brancheorganisatie voor mode- en interieurbedrijven MODINT, waarbij veel leveranciers van V&D zijn aangesloten. 

Inmiddels hebben zo'n veertig ondernemers zich gemeld bij Warringa. Uiteindelijk moeten dat er minimaal vijftig worden om het onderzoek in gang te zetten.

Het onderzoek is een eerste stap in het aansprakelijk stellen van de top van V&D en/of aandeelhouder Sun Capital. Hierin moet geïnventariseerd worden of er voldoende juridisch materiaal beschikbaar is om een claim te onderbouwen.

Afgelopen zomer zouden leveranciers van de inmiddels failliete warenhuisketen te horen hebben gekregen dat V&D over voldoende middelen zou beschikken om de komende vier jaar te overleven.

Eigenaar Sun Capital zou 47 miljoen euro in het warenhuisbedrijf investeren en V&D tijd en ruimte geven voor herstel. Met de injectie kocht Sun Capital het consortium van banken uit. 

"De leveranciers kregen hierdoor vertrouwen in V&D",  licht Warringa toe. "Er is onder meer een brief van de financieel directeur van het bedrijf waarin positieve geluiden zijn geuit ten aanzien van de toekomst van V&D. Vervolgens bleek een slechte winter genoeg om de keten te laten omvallen." Verder zijn er e-mails en presentaties met dergelijke signalen opgedoken.

Aansprakelijk gesteld

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt besloten of Sun Capital, V&D of beide aansprakelijk zullen worden gesteld voor de schade die leveranciers hebben geleden door het faillissement van de onderneming.

Leveranciers hebben nog tot 4 maart de tijd om zich te melden als zij willen deelnemen aan de procedure.

4 maart is ook de uiterste datum waarop bij Modint aangesloten leveranciers zich kunnen melden bij Warringa in een andere zaak, namelijk die tegen de curatoren van V&D vanwege het niet erkennen van eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde goederen.

De leveranciers zouden hebben ingestemd met de inkoopvoorwaarden van V&D en daarmee afstand hebben genomen van hun eigen voorwaarden en daarmee hun eigendomsvoorbehoud.

Volgens de advocaat kan er echter niet zonder meer van uitgegaan worden dat de leveranciers aan de inkoopvoorwaarden van V&D zijn gebonden.

Eerder liet MODINT aan NU.nl weten dat de schade van de aan haar verbonden leveranciers naar schatting 5 tot 10 miljoen euro bedraagt. 

Op 16 februari werd duidelijk dat er definitief geen doorstart komt voor de warenhuisketen, die op Oudejaarsdag failliet werd verklaard.

Tijdlijn V&D

© NU.nl/Jerry Vermanen