Onafhankelijke deskundigen gaan zich nogmaals buigen over de manier waarop banken zijn omgegaan met klachten van mkb-klanten over rentederivaten. 

Dat staat in een brief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarover minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de Tweede Kamer dinsdag heeft ingelicht.

Banken verkochten in het verleden op grote schaal beleggingsproducten waarmee ondernemers zich indekten tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt. Toen die situatie zich voordeed, kwamen sommige bedrijven in financiële moeilijkheden.

Afgelopen december bleek dat banken gedupeerde klanten, ondanks herhaaldelijk aandringen door de AFM, nog onvoldoende compensatie hebben geboden. Daarom wil de toezichthouder nu onafhankelijke experts naar de dossiers laten kijken. 

Dat gebeurt op uniforme wijze, op grond van vooraf gestelde, gedetailleerde richtlijnen. Deze moeten de "interpretatieruimte" van banken minimaliseren. 

Drie deskundigen

Om die richtlijnen op te stellen heeft het ministerie van Financiën drie deskundigen aangesteld. Hoogleraar risicomanagement Theo Kocken en de juristen Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe zullen daarbij samenwerken met de banken zelf.

ABN AMRO, ING, Rabobank, Van Lanschot en SNS hebben aangegeven dat ze instemmen met deze aanpak. Ook bankenvereniging NVB is positief. 

De banken hebben volgens Dijsselbloem al toegezegd dat zij externe beoordelaars zullen gaan inhuren. Deze zullen per bank een plan van aanpak opstellen. De AFM zal toezicht houden op de onafhankelijkheid van de externe deskundigen. 

De AFM heeft ook nog Deutsche Bank op de korrel, maar die werkt vooralsnog niet mee. Toch valt het overgrote deel van de naar schatting ruim 17.000 dossiers onder de regeling, zei AFM-bestuurder Femke de Vries. Doel blijft om uiteindelijk alle banken mee te krijgen, voegde zij daar aan toe.

Heropend

Ook als een klant al een schikking heeft getroffen met de bank, kan die opnieuw worden beoordeeld. Daarnaast worden mogelijk dossiers heropend waarin de rechter al uitspraak heeft gedaan. Dat is afhankelijk van de afspraken die de externe deskundigen met de banken maken. ''Uitgangspunt is wel dat de klant er beter van wordt, niet slechter'', aldus De Vries.

Ook de AFM zelf moet door het stof. De toezichthouder laat momenteel een extern bureau onderzoek doen naar de eigen tekortkomingen in de derivatenkwestie. Die hebben er mede toe geleid dat veel ondernemers nog steeds moeten wachten op vergoeding van de geleden schade. Dat onderzoek wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 afgerond.

De toezichthouder verwacht dat het beoordelen van de dossiers en het compenseren van klanten halverwege 2017 kan worden afgerond.

Positief

Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is positief over de benoemingen door minister Dijsselbloem van drie onafhankelijke deskundigen.

Banken hebben steeds gezegd dat als blijkt dat de dienstverlening in het verleden tekort is geschoten, de betrokken ondernemer een passende oplossing zal worden aangeboden; dat blijft onverminderd het uitgangspunt, aldus de NVB.

"Wij roepen alle betrokkenen op bij te dragen aan een constructieve en voortvarende oplossing, in het belang van de betrokken klanten", zegt Buijink.