Argentinië heeft een voorlopig akkoord gesloten met een groep schuldeisers. Het land zet daarmee vooralsnog een streep achter een vijftien jaar durend juridische geschil over leningen waarop het in 2001 verzaakte.

Het land zal een groep procederende partijen onder leiding van Elliot Management onder meer zo'n 4,7 miljard dollar betalen. Dat is ongeveer 75 procent van het totale geclaimde bedrag inclusief rente.

Het Argentijnse Congres moet de zaak nog wel goedkeuren en daarvoor ook een aantal schuldwetten intrekken.

''Dit is een grote stap voorwaarts, maar nog niet de finale stap'', aldus bemiddelaar Daniel Pollack. Veel schuldeisers schreven de afgelopen jaren een groot deel van hun vorderingen af. Een kleine groep investeerders bleef echter inzetten op de volledige terugbetaling van de leningen.

Het kan nog zo'n zes weken duren voordat een definitief akkoord ondertekend zal worden.