De gemiddelde pensioenleeftijd is in 2015 met vier maanden gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, naar 64 jaar en vijf maanden.

Het is het negende jaar op rij waarin de pensioenleeftijd is opgelopen, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

Aan het begin van deze eeuw lag de gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse werknemers met pensioen gingen nog rond de 61 jaar. Vanaf 2007 loopt de pensioenleeftijd op door regelgeving en wetswijzigingen die moesten bevorderen dat werknemers langer doorwerken.  

Ook de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd heeft invloed. Vorig jaar was deze nog 65 jaar en drie maanden, in 2016 zal de AOW-leeftijd worden opgeschroefd naar 65 jaar en zes maanden. De komende jaren loopt dit nog verder op.

Ouder dan 65

Het aandeel werknemers dat met pensioen gaat als de leeftijd van 65 jaar gepasseerd is, is in de afgelopen negen jaar bijna verviervoudigd van 15 procent in 2006 tot 59 procent in 2015.

Het aandeel werknemers dat op moment van pensionering jonger dan zestig jaar is, is tegelijkertijd gedaald van 28 procent naar 7 procent. Vorig jaar was 36 procent van de mensen die met pensioen gingen tussen de 60 en 65 jaar. Dit was in 2008 nog 70 procent.

Werknemers in de sectoren openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs, bouw en zorg gingen vorig jaar het vroegst met pensioen. In de landbouw en visserij en in de cultuur-, milieu- en overige dienstverlening lag de gemiddelde pensioenleeftijd het hoogst.