DEN HAAG - Nederland zou zich op economisch gebied moeten richten op bloemen, voeding, techniek, materialen, alles rondom water en de creatieve industrie. Dat staat in een rapport van het Innovatieplatform, dat deze week op internet werd gepubliceerd.

Buiten de kernpunten zijn er nog opkomende 'sleutelgebieden' waarop Nederland zich kan concentreren. Het gaat volgens het Innovatieplatform om pensioenen, sociale verzekeringen en Den Haag als stad van vrede en justitie.

Het Innovatieplatform werd een jaar geleden opgericht om de economie een impuls te geven. Het doel is dat Nederland in 2010 weer koploper is in de Europese kenniseconomie. De leiding ligt bij premier Balkenende.