De Nederlandsche Bank (DNB) kijkt naar de mogelijkheden om zijn kluis te verhuizen. Daarin ligt een deel van de Nederlandse goud- en geldvoorraad opgeslagen.

De kluis van de centrale bank bevindt zich in het uit de jaren zestig stammende hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam.

Nu dat gebouw toe is aan een renovatie, wil DNB bekijken of de combinatie van waardegebied en kantoor nog passend is. De aanwezigheid van de kluis stelt namelijk hoge eisen aan de beveiliging, zowel voor medewerkers als bezoekers.

Waardetransport

Daarnaast is het regelmatige waardetransport van en naar het gebouw in het centrum van de hoofdstad complex. In de loop van dit jaar moet duidelijk worden of de kluis wordt verplaatst, en zo ja waarheen.

In de kluis van DNB ligt 189 ton goud opgeslagen. Over de hoeveelheid contant geld doet de centrale bank uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken.

Verkenning

Een woordvoerder van de centrale bank gaf aan dat het verplaatsen van het geld en goud kan helpen het kantoor en de organisatie van DNB opener en transparanter te maken. Hij benadrukte wel dat voorlopig alleen de mogelijkheden worden bekeken. ''Het is een verkenning, geen besluit.''

De overige werkzaamheden van DNB blijven in ieder geval gehuisvest op het Frederiksplein. Bij DNB werken ongeveer 1.700 mensen.