De herinvoering van grenscontroles in Europa zou een verwoestend effect hebben op de Europese economie. De schade zou kunnen oplopen tot 1,4 biljoen euro tussen 2016 en 2025, stelt de Duitse Bertelsmann-stichting.

De stichting liet de gevolgen van interne grenscontroles onderzoeken door onderzoeksbureau Prognos.

Grenscontroles zouden leiden tot hogere kosten en hogere prijzen voor de consument, wat weer druk zou uitoefenen op de groei van de Europese economie, stellen de onderzoekers. In het meest optimistische scenario, waarbij ze de prijsstijging van geïmporteerde goederen becijferden op 1 procent, zou de schade voor de gehele EU 470 miljard euro bedragen.

In een pessimistischer berekening gaan de onderzoekers uit van een prijsstijging van drie procent. In dat geval zou de schade voor de gehele EU oplopen tot 1,4 biljoen euro.

Prognos keek onder meer naar hoe lang de controle van paspoorten zou duren als er weer grenscontroles worden ingevoerd. De langere wachttijden zouden leiden tot hogere personeelskosten voor bedrijven. Ook zouden bedrijven grotere voorraden achter de hand moeten houden, omdat de kans op vertraagde leveringen zou toenemen.

Volgens Aart de Geus, voorzitter van de Bertelsmann-stichting, is het onderzoek een duidelijk argument tegen grenscontroles in Europa. ''Als de interne barrières in Europa weer worden opgetrokken zal het nog meer druk uitoefenen op de groei, die toch al zwak is'', aldus De Geus. ''Uiteindelijk is het het volk dat de rekening zal betalen.''