De Nederlandse economie groeit in 2016 en 2017 even hard als vorig jaar, voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een donderdag gepresenteerd rapport.

Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie dit en volgend jaar met 1,9 procent groeit, net zoals in 2015. De werkloosheid zakt daarbij dit jaar naar schatting van 6,9 naar 6,6 procent, en blijft in 2017 op dat peil steken.

Het overheidstekort komt in 2017 naar verwachting uit op 1,7 procent van het bruto binnenlands product, tegen 2,2 procent in 2015.

Het fonds spreekt van een bescheiden economisch herstel, waarbij de binnenlandse vraag steeds sterker wordt. Het risico op tegenvallers blijft echter groot, mede door de onzekere gevolgen van de vergrijzing en de grote stroom vluchtelingen richting Nederland.

In dat verband gaf het IMF eind vorig jaar wel aan dat Nederland ook baat kan hebben bij de opvang van vluchtelingen, zeker als het gaat om jonge gezinnen met een goede opleiding.

Het fonds riep de regering destijds ook op het belastingstelsel aan te pakken. De huidige regels zouden de opbouw van schulden te sterk stimuleren. Belastingen moeten minder worden gericht op arbeid, maar meer op consumptie en kapitaalinkomsten.

Ook het huizenbezit kan volgens het IMF zwaarder worden belast. De inperking van de hypotheekrenteaftrek is een goede stap, maar gaat volgens het fonds nog niet ver genoeg.