Het kabinet kan niet verantwoorden wat de extra investeringen voor toezicht door de Belastingdienst hebben opgeleverd.

Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of extra belastingopbrengsten te danken zijn aan investeringen in de Belastingdienst, stelt de Algemene Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd rapport. Dit onafhankelijke orgaan controleert de uitgaven van de overheid.

Uit onderzoek blijkt dat de opbrengst van de extra investeringen niet is vast te stellen zonder aanpassing van geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst. Ook zou een deel van de extra investering voor toezicht aan andere activiteiten zijn besteed.

Sinds 2013 is er 150 miljoen euro extra per jaar uitgetrokken voor extra belastingcontroles. Door bedrijven en particulieren vaker te controleren, hoopt het kabinet dat meer fouten in aangiftes gecorrigeerd kunnen worden en dat misbruik, fraude en witwassen tegen wordt gegaan. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de fiscus op termijn daardoor jaarlijks 663 miljoen euro extra aan belastinggeld kan innen.

Opbrengst

Uit interne rapportages van de Belastingdienst blijkt dat de belastingopbrengst in 2013 hoger was dan gepland, terwijl de opbrengsten in 2014 aanzienlijk lager waren. In 2015 is dat deels ingelopen, door betalingen die later binnenkwamen.

Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de fiscus er onvoldoende rekening mee gehouden dat correcties die positief uitpakken voor de belastingbetaler sneller geregeld zijn dan zaken waarbij de belastingbetaler nog iets moet terugbetalen.

Oorzaken en gevolgen

De Algemene Rekenkamer vindt het positief dat de overheid probeert de extra uitgaven, ontvangsten en risico's in kaart te brengen en te analyseren. Maar eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat ministeries tot nu toe "slecht in staat" waren om aan te tonen wat precies de oorzaken en gevolgen zijn.

Het orgaan raadt de minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan om de analyse zo op te stellen dat de voortgang beter te volgen is.

"Zo kan meer werk worden gemaakt van het zichtbaar maken van extra belastinginkomsten en van het verkleinen van de gemiste belastinginkomsten", aldus de rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer zou graag een analyse zien van hoeveel inkomsten de rijksoverheid misloopt door verkeerd of onvolledig ingevulde belastingaangiften. Ook moet duidelijk worden welke belastingplichtigen volledig uit het zicht van de Belastingdienst zijn geraakt.

Werving

Verder heeft het werven en opleiden van belastingambtenaren langer duurt dan verwacht. Het ging daarbij om bijna zeventienhonderd voltijdsbanen. "De extra krachten konden binnen het personeelssysteem niet afzonderlijk geregistreerd worden. Een aantal van hen is ook voor andere taken ingezet."

Dijsselbloem erkent dat de relatie tussen investeringen en opbrengsten niet direct te leggen is. Hij stelt dat het technisch niet mogelijk was om de benodigde speciale administratie hiervoor te realiseren. In dat systeem moet een koppeling gemaakt worden tussen verschillende financiële systemen en het administratiesysteem voor het personeel.

Verder zegt Dijsselbloem dat het project inderdaad deels veranderd is en dat het werven van personeel meer tijd heeft gekost. Maar hij vindt het wel aannemelijk dat extra belastingopbrengsten het gevolg zijn van extra investeringen in de Belastingdienst.