DEN HAAG - De Betuwelijn valt opnieuw iets minder duur uit dan voorzien. Minister Peijs (Verkeer) lichtte maandag de Tweede Kamer in over een meevaller van 117 miljoen euro bij de bouw van de goederenlijn over de eerste zes maanden van dit jaar.

De bewindsvrouw laat de Kamer in het ongewisse over de bestemming van het geld. Het kabinet beraadt zich nog op de besteding van de meevaller, aldus Peijs. De vorige meevaller van 161 miljoen euro over 2003, die zij dit voorjaar meldde, benutte collega Zalm van Financiën voor bezuinigingen.

Aanbestedingen

Ook nu vallen de kosten van de aanbestedingen van werken, en dan vooral bij tunnelvoorzieningen, lager uit dan verwacht. Het bespaarde bedrag valt weg tegen de totale kosten van de aanleg van de in 2007 in gebruik te stellen lijn, die op 4,8 miljard euro worden geraamd.

Dat is ook al veel hoger dan voorzien en daarom stelde de Tweede Kamer een onderzoek in, teneinde een herhaling van zulke kostenoverschrijdingen bij bijvoorbeeld de Zuiderzeelijn te voorkomen.

Rapport

Drie weken lang voelde die onderzoekscommissie, geleid door PvdA-Kamerlid Duivesteijn, vorige maand oud-bewindslieden, topambtenaren en experts over de aanleg van de Betuwelijn aan de tand. Half november wil de commissie haar rapport met aanbevelingen klaar hebben.