Vakbonden en werkgevers hebben een principeakkoord gesloten over de cao grootmetaal, meldt vakbond FNV Metaal donderdag.

In het akkoord is onder meer vastgelegd dat de 140.000 metaalwerkers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden. Ook krijgen ze een loonsverhoging van 5,9 procent.

FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben lang moeten onderhandelen over de afspraken. "Staken helpt, dat blijkt uit deze cao", laat Jos Brocken van FNV weten. "Er zijn over een breed terrein afspraken gemaakt. Die vormen de basis voor modernisering van de arbeidsverhoudingen in de metaal."

CNV

Ook Peter de Jong van CNV Vakmensen laat zich positief uit over het resultaat. "We hebben met dit principeakkoord de verslechteringsvoorstellen van de werkgevers van tafel gehaald. Er resteert een cao-pakket dat ik met een gerust hart aan onze leden durf te presenteren."

Peter Bongaerts van de ondernemersorganisatie FME noemt de onderhandelingen moeizaam, maar zegt dat die wel gunstige uitkomsten hebben opgeleverd.

"Deze afspraken vergroten de wendbaarheid en slagkracht van bedrijven en medewerkers. Dat is gunstig voor de concurrentiekracht van de bedrijven en zorgt voor behoud van werkgelegenheid."

Loonsverhoging 

Per 1 april gaat het loon van de metaalwerkers met 2,1 procent omhoog. In 2017 en 2018 volgen verhogingen van 2,25 procent en 1,55 procent. Daarnaast krijgen de werknemers ook 1,1 procent aan eenmalige uitkeringen.

Het akkoord wordt pas definitief als de vakbondsleden de afspraken goedkeuren. Met het principeakkoord komt een einde aan de stakingen die negen maanden duurden.