Unilever gaat werk op het gebied van onder meer IT verplaatsen naar het buitenland. 

Hierdoor vallen er in Nederland tweehonderd gedwongen ontslagen, maakte de was- en voedingsmiddelenfabrikant woensdag bekend. Daarnaast verliezen ongeveer veertig uitzendkrachten hun werk. 

Vakbond FNV spreekt van een ''massale uitverkoop van functies bij Unilever naar lagelonenlanden''. De functies vervallen niet, maar worden overgeplaatst naar locaties als Mexico, Bangalore, Manila en Katowice.

Unilever zegt zich nog wel te zullen inzetten om de boventalligen naar nieuw werk te begeleiden. De ingreep is volgens het bedrijf bedoeld om bepaalde activiteiten meer te centraliseren. De multinational wijst erop dat een vergelijkbare centralisatie er in 2013 juist toe leidde dat 450 functies naar Nederland werden verplaatst.

Vakbonden

Wereldwijd heeft Unilever ongeveer 175.000 medewerkers in dienst. Daarvan werken er ongeveer 3.200 in Nederland. Het duurt overigens nog even voor de betrokken medewerkers meer in detail geïnformeerd worden over de gevolgen van de verplaatsing. De onderneming gaat eerst in overleg met de ondernemingsraad.

''De meeste getroffenen zijn dertigers, in IT-, finance- en accountingfuncties'', zegt FNV-bestuurder Marjolein Dubbelaar. ''Dit zijn veelal mensen met jonge gezinnen.''

Op papier

"Naast het verlies van deze banen heeft de reorganisatie ook gevolgen voor de manier van werken binnen Unilever", voegt vakbond CNV toe. "Voor de Nederlandse locaties komt de ondersteuning op gebied van IT en financiën straks op grote afstand te staan. Op papier lijkt zo’n reorganisatie dan efficiënt, maar in de praktijk zorgt het voor extra sores."

Bij de multinational werken in Nederland ongeveer 3.200 mensen. Wereldwijd heeft Unilever ongeveer 175.000 medewerkers in dienst.