Akzonobel heeft zijn winstgevendheid flink opgekrikt, vooral dankzij kostenbesparingen. 

Het verf- en chemieconcern maakte woensdag bekend dat ook valuta-ontwikkelingen en verminderde herstructureringsuitgaven de resultaten ten goede kwamen.

Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten steeg met 60 procent van 168 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2014 tot 268 miljoen euro in het vierde kwartaal van vorig jaar.

De nettowinst kwam uit op 203 miljoen euro, tegen slechts 7 miljoen euro een jaar eerder. Akzonobel stelt een dividend voor van 1,55 euro per aandeel, een dubbeltje meer dan de uitkering over 2014. De omzet steeg met 1 procent tot een kleine 3,6 miljard euro.

Akzonobel bestempelde 2016 als een ''uitdagend'' jaar, waarin de marktomstandigheden in Europa naar verwachting niet noemenswaardig zullen verbeteren. In Brazilië, China en Rusland blijven de omstandigheden ''onveranderd moeilijk.''

De grootste verffabrikant van Europa is blootgesteld aan opkomende markten die er allerminst florissant voor staan. Behalve met de afkoeling van de Chinese economie kampt Akzonobel met recessies in Brazilië en Rusland.

Europese bouwmarkt

Het beeld op de Europese bouwmarkt is bovendien diffuus, met groei in onder meer Duitsland en Scandinavië en malaise in Zuid- en Oost-Europa. In Frankrijk, de tweede economie van Europa, is het nog altijd wachten op marktherstel.

''We zullen zelf moeten zorgen voor groei'', zei bestuursvoorzitter Ton Büchner in een toelichting. ''De markten brengen ons geen wind in de zeilen.'' Vorig jaar profiteerde Akzonobel behalve van kostenbesparingen ook van gunstige wisselkoerseffecten, maar die nemen dit jaar af.

De meeste analisten vonden de prognose ''voorzichtig'' en gaven aan hun ramingen voor de resultaten van Akzonobel te gaan herzien. De somberte over de bouwmarkt was volgens één van de marktkenners verrassend, gezien het herstel van de woningmarkt in een flink aantal landen.

Het concern presenteerde over 2015 een bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten van 1,5 miljard euro. Dat is 36 procent meer dan in 2014. De nettowinst kwam met een toename van 79 procent op 979 miljoen euro en de omzet was met 14,9 miljard euro 4 procent hoger dan een jaar eerder. Akzonobel stelt een dividend voor van 1,55 euro per aandeel, een dubbeltje meer dan de uitkering over 2014.

Op de beurs daalde Akzonobel bijna 5 procent in de openingsfase. Rond 10.45 uur was dat koersverlies teruggedrongen tot iets minder dan 2 procent.