Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) opent een website die het vrouwen makkelijker moet maken om een bestuursfunctie in de top van het bedrijfsleven te bemachtigen.

"Het proces rond vacatures in de besturen van bedrijven is nog te vaak een black box waar het 'old boys network' onderling de baantjes verdeelt", meent de minister. "Dit doet geen recht aan het vrouwelijk talent dat staat te trappelen om in een bestuursfunctie aan de slag te gaan."

Op de website is te zien welke vacatures de komende jaren zullen ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen in het bedrijfsleven. Daardoor zouden vrouwen sneller en gerichter op vrijkomende bestuursfuncties kunnen inspelen.

Het gaat om vrijkomende plekken in de besturen van de tweehonderd grootste bedrijven in Nederland. De informatie is afkomstig uit publieke bronnen, zoals jaarverslagen.

Daaruit blijkt dat dit jaar zo'n 156 bestuursfuncties vrijkomen. Het overgrote deel van deze functies, 129 plekken, is op dit moment door een mannelijke bestuurder bezet. In 2017 worden ruim honderdvijftig vacatures verwacht.

"We weten dat gemengde teams van vrouwen en mannen de beste resultaten opleveren. Bedrijven met een weinig gedifferentieerde werkvloer doen daarmee niet alleen vrouwen, maar vooral zichzelf te kort", stelt Bussemaker.

Laatste kans

Bussemaker wil bedrijven nog een laatste kans geven om op vrijwillige basis ervoor te zorgen dat de top volgend jaar voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaat. "Die kans moet dan wel met beide handen worden aangegrepen", benadrukt ze.

Als dit de bedrijven niet lukt, dan zal de minister een vrouwenquotum invoeren. Bussemaker is zelf geen voorstander van een quotum, maar ze denkt geen andere keuze te hebben als de situatie niet verbetert.

Doel

Uit een eerder onderzoek bleek dat het bedrijfsleven nog ver van dit doel verwijderd is. Eind 2014 was nog net geen 10 procent van de leden van de raad van bestuur een vrouw. Bij de raad van commissarissen was dat ruim 11 procent.

Er is volgens Bussemaker wel sprake van verbetering. Zo koos in de eerste helft van vorig jaar 70 procent van de raden van commissarissen bij een nieuwe benoeming voor een vrouwelijke commissaris. Een jaar eerder gold dit nog voor 43 procent. Bijna een op de drie bedrijven had begin 2015 een evenwichtig samengestelde raad van commissarissen.

Ondertussen is haar partij, de PvdA, al begonnen met het schrijven van een wet die een quotum verplicht stelt. Kamerlid Keklik Yücel is er niet van overtuigd dat de noodzakelijke vooruitgang daadwerkelijk wordt geboekt en daarom is de partij dit jaar al begonnen met het schrijven van de wettekst.