Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil dat de Eurogroep, waarvan hij voorzitter is, opener wordt over de besluitvoming. 

Hij heeft zijn college-ministers van Financiën van de 18 andere landen van de eurozone hiertoe een aantal voorstellen gestuurd.

De Eurogroep neemt vergaande besluiten die de toekomst van de lidstaten bepalen en daarvoor moeten we verantwoording afleggen, schrijft Dijsselbloem. "Om die reden en uit principe zouden we moeten nastreven zo transparant mogelijk te zijn over ons werk in de Eurogroep."

Momenteel brengt de Eurogroep alleen een aantal hoogtepunten van de agenda van de vergadering naar buiten en na afloop een summiere samenvatting van de resultaten.

Meer inzicht

Dijsselbloem stelt voor om de hele agenda te publiceren. Verder moet er na afloop van de vergadering een samenvattende brief komen en moeten werkdocumenten zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt.

Dijsselbloem wil hiermee meer inzicht geven in de discussie en afwegingen van de Eurogroep. Ook zal meer openheid de legitimiteit van de besluitvorming vergroten, meent hij.