De vakbonden praten weer met de mbo-scholen over een nieuwe cao. De onderhandelingen waren in oktober gestrand, maar op woensdag zijn de beide kampen weer samengekomen. 

Dat laten de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de MBO Raad donderdag weten.

Volgens de bond is er onder meer gesproken over het besluit van pensioenfonds ABP om de premie te verhogen. Dat zou ten koste kunnen gaan van loonsverhoging dit jaar.

Vakbonden en werkgevers willen dat het kabinet de premieverhoging compenseert, maar omdat het kabinet nog niet heeft gereageerd, zijn de partijen zelf weer gaan praten, zegt de AOb.

De cao moet niet alleen voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden, maar ook voor de volwasseneneducatie. Er vallen ongeveer 55.000 werknemers onder.