DEN HAAG - Langer doorwerken kan worden bevorderd door het financieel aantrekkelijker te maken. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam concluderen dat in een studie in opdracht avn de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, een adviesorgaan van de overheid.

Volgens de onderzoekers is de arbeidsparticipatie van werknemers tussen de 55 en 65 de afgelopen tien jaar al spectaculair gestegen: van 25 procent in 1993 naar ruim 40 procent vorig jaar. Die stijging kon doordat langer werken lonender is geworden en doordat tegelijk de toegang tot de WAO is ingeperkt.

"De arbeidsparticipatie van ouderen kan nog verder worden verhoogd, niet zozeer door vervroegde pensionering minder aantrekkelijk te maken, maar door langer doorwerken juist lucratiever te maken", concluderen de onderzoekers.