De voormalige eigenaar van het failliete reisimperium Oad, de familie Ter Haar, zet zijn juridische strijd om een schadevergoeding van Rabobank voort. 

De familie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter van november vorig jaar. Die veegde een eis van 65 miljoen euro van tafel.

De vroegere aandeelhouders houden vol dat Oad door de onnodige kredietopzegging door de afdeling bijzonder beheer van de bank failliet is gegaan.

De rechter wilde de vordering vorig jaar niet inhoudelijk behandelen, omdat de familie het recht niet zou hebben om zo'n claim in te dienen. Maar daar zijn de Ter Haars het niet mee eens.

Bankroet

Het uit 1924 stammende familiebedrijf werd in september 2013 bankroet verklaard. Daardoor verloren circa zestienhonderd mensen hun baan en leden crediteuren, waaronder de Stichting Garantiefonds Reisgelden, een strop van tientallen miljoenen.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld.

Rabobank

Rabobank is en blijft van mening dat de bank Oad ruim de tijd heeft gegeven en zich maximaal heeft ingespannen om tot oplossingen te komen.

Volgens de bank lijkt het erop dat de familie "pogingen blijft ondernemen om de geschiedenis te herschrijven door de oorzaak van het faillissement telkens bij de bank neer te leggen".

"De feiten en oorzaken die hebben geleid tot het faillissement van Oad zijn niet veranderd. Rabobank heeft dan ook vertrouwen in een gunstig afloop van het hoger beroep."