Gezinnen met de laagste inkomens hebben het meeste baat gehad bij de aanpassing van de kindregelingen in 2015.

De 10 procent huishoudens met de laagste inkomens, ontvangt jaarlijks gemiddeld bijna 1.000 euro meer dan voor aanpassing, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Mensen die een doorsnee of lager inkomen hebben, zijn er allemaal op vooruit gegaan. De groep die meer verdient dan het doorsnee inkomen, heeft niet of nauwelijks profijt gehad van de nieuwe regelingen. De hoogste 10 procent inkomens is er juist 200 euro op achteruit gegaan,

In 2015 is het aantal kindregelingen van elf teruggebracht naar vier. Ouders kunnen sindsdien alleen nog kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en kinderopvangtoeslag aanvragen.

Besteedbaar inkomen

In 2013 kreeg een gezin met minderjarige kinderen gemiddeld 4.400 euro aan toeslagen en belastingkortingen. Dat kwam neer op 2.400 euro per kind. Ruim een derde van dat bedrag bestond uit de kinderbijslag.

Voor gezinnen met de laagste inkomens bestond in 2013 bijna 30 procent van het besteedbaar inkomen uit kindregelingen. In 2015 is dit percentage opgelopen naar bijna 35 procent.

Voor de hoogste inkomensgroepen lag dat percentage in 2013 een stuk lager op 5 procent. Het besteedbaar inkomen is wat overblijft na het betalen van belastingen over inkomen en vermogen, premies en bijvoorbeeld alimentatie.

Kindregeling

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Eenoudergezinnen

Eenoudergezinnen krijgen de meeste ondersteuning. Volgens de nieuwe regeling ontvangen ze ruim 400 euro meer dan in 2013. Toen kregen ze nog zo'n 6.200 euro.

Voor tweeoudergezinnen is het bedrag juist met bijna 50 euro gedaald. Zij kregen in 2013 nog gemiddeld 4.020 euro.

Volgens het CBS zorgen de kindregelingen ervoor dat de kans op armoede met ruim een derde slinkt.

In 2013 moesten 211.000 gezinnen met minderjarige kinderen rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is 11 procent van alle gezinnen.

Zonder de kindregelingen zouden 337.000 gezinnen, oftwel bijna 18 procent, een laag inkomen hebben gehad.