De auto-industrie in Europa krijgt langer de tijd om te voldoen aan de normen voor de uitstoot van dieselauto's. 

Een groot aantal fracties in het Europees Parlement (EP) wilden een Europese wet hierover blokkeren met een veto, maar dat werd woensdag met een krappe meerderheid van de stemmen voorkomen.

Het draait om de Real Driving Emissions-test, die vanaf september 2017 wordt ingevoerd. Deze testen moeten de werkelijke uitstoot van dieselauto's meten in plaats van de waarden uit de laboratoriumtests.

De Europese Commissie sprak met de EU-landen af dat er een overgangsfase komt waarin het is toegestaan de uitstootnorm van stikstof, van 80 milligram per kilometer, met 110 procent te overschrijden.

Van die hoge overschrijdingsnorm spraken de parlementariërs schande en daarom probeerden zij dit te vetoën.

Milieucommissie

In de bevoegde milieucommissie van het EP was er in december een zeer grote meerderheid om de plannen te blokkeren, en doorgaans volgen de politici hun gekwalificeerde collega's.

Maar de afgelopen weken werden de Europarlementariërs uit alle hoeken benaderd, door zowel vóór- als tegenstanders van het veto.

Autolobby

De auto-industrie wees op het verlies van werkgelegenheid als die zich sneller aan de strengere normen moet houden. Burgemeesters van steden, milieu- en consumentenorganisaties wezen juist op de betere luchtkwaliteit en gezondheid van burgers als de uitstoot wordt teruggeschroefd.

Bij meerdere partijen, waaronder GroenLinks, PvdA en D66 klonk na de stemming dan ook al snel dat het EP is gezwicht voor de autolobby. Onbegrijpelijk na het schandaal met Volkswagen die miljoenen dieselauto's uitrustte met software om te sjoemelen met de uitstoot, stellen ze.