De positie van pensioenfondsen is in januari verder achteruit gegaan. De gemiddelde dekkingsgraad is opnieuw gedaald.

In januari was er sprake van een daling van de dekkingsgraden met 5 procentpunten van 102 procent naar 97 procent, meldt Aon Hewitt maandag.

"Verlies op aandelen en de nog verder dalende rente zetten de financiële positie van pensioenfondsen verder onder druk", stelt Aon.

Fondsen moeten de pensioenen die ze nu en in de toekomst moeten uitkeren tegen de actuele rente waarderen. Als de rente lager is, moeten ze meer opzij zetten om later hetzelfde bedrag uit te kunnen keren. Daarom hebben fondsen last van de lage rente.

Ondanks de onrust op de aandelenmarkten, zorgen over China en de stijging van de dollar, is de waarde van de beleggingen van fondsen heel licht gestegen. Het ging in januari om een waardestijging van bijna 1 procent.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, is uitgekomen op 103 procent. Daarmee hebben de fondsen een dekkingstekort en dat kan leiden tot een verlaging van de pensioenen in de toekomst. Het wettelijk vereiste minimum is circa 104,3 procent.

Aon verwacht dat de beleidsdekkingraad op termijn verder zal dalen. Een aantal fondsen heeft al gezegd dat kortingen op de pensioenen in 2017 niet uit te sluiten zijn. Vorige week kwamen de fondsen met hun gegevens over het laatste kwartaal van 2015.

Aon benadrukt dat de positie aan het eind van dit jaar bepaalt of een fonds de pensioenen volgend jaar moet verlagen. "Impact op de pensioenuitkeringen is er daarom op dit moment nog niet."

Hervorming

"Hervorming van het huidige pensioenstelsel wordt urgenter", meent commercieel directeur Frank Driessen van de pensioentak van Aon. "De discussie over het toekomstbestendig pensioenstelsel is opnieuw actueel."

De dekkingsgraad van een fonds zegt iets over de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen, de pensioenen die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren. 

Sinds vorig jaar is de beleidsdekkingsgraad leidend. Het hangt van deze maatstaf af of fondsen de pensioenuitkeringen mogen laten stijgen of op langere termijn moeten verlagen.