De meerderheid van de jonge supermarktmedewerkers is niet tevreden over de nieuwe cao. Ruim 72 procent van de jongeren noemt de nieuwe cao "waardeloos".

Slechts 6 procent is tevreden met de nieuwe voorwaarden, blijkt uit een internetenquête van FNV Young & United onder 1.600 jongvolwassenen. Van de respondenten werkt twee derde bij de Albert Heijn of de Jumbo. 82 procent van de deelnemers is jonger dan twintig jaar oud.

In de nieuwe cao is het jeugdloon voor 22-jarigen afgeschaft. Volgens Peter van der Put van FNV Handel werken alleen weinig mensen van deze leeftijdsgroep in de supermarkten. "Het aantal 22-jarigen dat in de supermarkten werkt is vrijwel nihil. Slechts 2 procent van onze respondenten is 22 jaar oud."

Ook een loonsverhoging van 5 procent maakt onderdeel uit van de cao, waar in december een akkoord over werd bereikt. Van der Put stelt alleen dat in de drie jaar dat er geen cao is afgesloten de inflatie gemiddeld 1,79 procent per jaar bedroeg.

Afschaffing

"Bijna niemand van mijn collega's profiteert van de afschaffing van het jeugdloon voor 22-jarigen", zegt de 17-jarige Minke IJzer die als caissière bij de Albert Heijn werkt voor 4,80 euro per uur. IJzer heeft pas als 22-jarige recht op het minimumloon voor volwassenen.

De FNV zat zelf niet bij de onderhandelingen over de nieuwe cao. De bond stapte uit het overleg nadat bekend werd dat de loonsverhoging gepaard ging met de afschaffing van de avondurentoeslag.

Een 18-jarige die een contract voor meer dan twaalf uur per week heeft en op onregelmatige tijden werkt, kan ten opzichte van 2015 op jaarbasis een paar honderd euro mislopen. Dat heeft ermee te maken dat de toeslagen voor werken in de avond (na 20.00 uur) en het werken op de zaterdagavond (na 18.00) zijn afgeschaft.