De Europese waakhond voor kredietbeoordelaars ESMA heeft zijn eigen papierwerk niet helemaal op orde. 

Volgens een rapport van de EU-instantie uit Luxemburg die de toezichthouder in de gaten houdt, ontbreekt het er nog wel eens aan goede documentatie.

De ESMA is in 2011 juist opgericht om kredietbeoordelaars te dwingen controleerbaar te werk te gaan. De ESMA, voluit European Securities and Markets Authority, is een van de instellingen waarmee de Europese Unie wil voorkomen dat nogmaals een grote financiële crisis kan ontstaan.

De opstellers van het rapport vinden het vanwege het ontbreken van belangrijke informatie lastig te begrijpen waarom de ESMA afgelopen jaren bepaalde keuzes heeft gemaakt. Ze snappen niet waarom er over bepaalde risicovolle zaken geen documenten zijn terug te vinden.

Onder vuur

Grote ratingfirma's als Standard & Poor's, Moody's en Fitch kwamen eerder onder vuur te liggen vanwege hun rol in de aanloop naar de financiële crisis.

Met hun positieve oordelen over uiteindelijk zeer risicovol gebleken hypotheekbeleggingen zouden ze een grote rol hebben gespeeld bij de crisis die de financiële sector in 2008 bijna de afgrond in dreef.

De ESMA staat onder leiding van de Nederlander Steven Maijoor. Hij werkte eerder voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).