Europese steunprogamma's tijdens de eerste periode van de financiële crisis werkten, ondanks ''zwak en inconsistent'' werk van de Europese Commissie. 

Dat stelt de Europese Rekenkamer in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De Europese Commissie was onvoorbereid op de crisis, die in 2008 losbarstte, maar nam wel snel de rol op van manager en groeide in die rol.

De rekenmeesters constateerden dat de doelstellingen van de programma's voor de landen werden gehaald: zo gingen de begrotingstekorten omlaag en kwamen er structurele hervormingen.

Máár, landen werden verschillend behandeld in vergelijkbare situaties zo stelt de EU-rekenkamer. Ook constateerde de rekenkamer ''tekortkomingen'' in gebruikte documentatie en was er zwakke controle.

De rekenmeesters namen vijf steunprogramma's onder de loep waar Europees geld aan te pas kwam: Hongarije, Letland, Roemenië, Ierland en Portugal.