In de culturele sector zijn tussen 2009 en 2013 twintigduizend vaste banen verloren gegaan. Veel mensen zijn noodgedwongen zelfstandig geworden en krijgen vaak weinig betaald.

Het aantal zelfstandigen is in die periode toegenomen met 20,4 procent tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp'ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6 procent.

Dat blijkt vrijdag uit een verkenning door de Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad.

Werknemers in de cultuursector zijn volgens het onderzoek vaak uit noodzaak zelfstandig geworden. Daardoor leven zij in onzekerheid over de continuïteit van hun werk. Omdat de tarieven voor zelfstandigen onder druk staan, verdienen de zzp'ers aanzienlijk minder.

Gratis

Soms werken de zelfstandigen zelfs gratis, alleen maar om het eigen beroep te kunnen uitoefenen en in de hoop op betaalde werkzaamheden in de toekomst.

Ook raken ze in de problemen bij arbeidsongeschiktheid, omdat verzekeringen hiervoor vaak duur zijn. Vanwege het over het algemeen lage inkomen zorgen zelfstandigen vaak ook niet voor een pensioenvoorziening.

Meer geld

FNV Kiem vindt dat er snel wat aan de situatie gedaan moet worden. "Binnen enkele jaren tijd is de arbeidsmarktpositie van de makers van kunst en cultuur dramatisch verslechterd. Dat wil je toch niet? Cultuur moet echt weer veel meer geld krijgen", zegt Caspar de Kiefte, bestuurder Kunsten van FNV Kiem.

"Maar dat op zich is nog niet genoeg: ook de onderhandelingspositie van de makers moet beter. Want anders hebben ze straks nog het nakijken."

Eind vorig jaar is er 2 miljoen euro bijgekomen voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. De Kiefte: "Gezien de enorme omvang van de bezuinigingen is dat bij lange na niet genoeg."

Geen subsidie meer

Ook PvdA-Kamerlid Jacques Monasch springt voor de cultuursector in de bres. Hij roept minister Jet Bussemaker (Cultuur) op tot actie.

"De minister moet in het nieuwe Kunstenplan 2017-2020 aan werkgevers in de cultuursector dwingende voorwaarden stellen aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Zo niet dan geen subsidie meer", aldus Monasch.

Bussemaker had opdracht gegeven voor het onderzoek, omdat ze zich al lange tijd zorgen maakt. Ze vindt het belangrijk dat mensen in deze sector zoals vertalers, muziekdocenten en beeldend kunstenaars, een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen.

Volgens haar zal bij de beoordeling van aanvragen voor kunst- en cultuursubsidies de komende jaren bekeken worden of de plannen getuigen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. ''Ik roep dan ook culturele werkgevers op om evenwichtige keuzes te maken.''