Een fors hoger wettelijk minimumjeugdloon zal leiden tot sterke vermindering van werkgelegenheid voor jongeren. Duizenden banen zouden verdwijnen.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Een beperkte verhoging heeft bijna geen gevolgen.

Het onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken is donderdag naar buiten gebracht. Vooral banen van minder dan twaalf uur per week zouden verloren gaan. Een forse verhoging kan leiden tot hogere jeugdwerkloosheid en ervoor zorgen dat jongeren hun opleiding opgeven.

Vakbonden voeren campagne voor het afschaffen van het minimumjeugdloon, dat lager ligt dan het loon voor volwassenen. Vorige maand werd bekend dat in de nieuwe cao voor de sportsector de jeugdlonen worden afgeschaft. Jongeren in deze branche zullen voortaan als volwassenen worden beloond.

De Tweede Kamer vroeg minister Asscher vorig jaar september met een plan te komen voor een hoger loon voor jongeren. Later dit jaar komt Asscher met een standpunt. Ook de SER buigt zich nog over het wettelijk minimumjeugdloon.