De werkgelegenheid van jongeren daalt met maximaal 0,4 procent als het minimumjeugdloon met 1 procent wordt verhoogd. Maar er bestaat onzekerheid over hoe groot de effecten van een mogelijke verhoging precies zullen zijn.

Hoe meer het loon wordt verhoogd, hoe groter het effect op de werkgelegenheid zal zijn, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) donderdag in een notitie. Bij een beperkte verhoging is het effect te verwaarlozen.

"De onzekerheid over de effecten is groot. Verhoging van het wettelijk mininumjeugdloon draagt het risico in zich dat de internationaal gezien lage jeugdwerkloosheid zal stijgen", aldus het CPB.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had het CPB verzocht om de effecten op de werkgelegenheid van jongeren in verschillende scenario's te onderzoeken.

Werkgelegenheid

Als het minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen zou worden afgeschaft, zou de werkgelegenheid voor deze groep met 5 procent dalen. Dit betekent dat er voor vijftienduizend minder 21- en 22-jarigen een baan zal zijn.

De effecten voor 15- tot en met 20-jarigen lopen, afhankelijk van de gekozen variant, uiteen van een verlies aan werkgelegenheid van 1 tot 20 procent. Daardoor zouden vijfduizend tot 120.000 jongeren geraakt kunnen worden. 

Kleine banen

Het CPB verwacht dat met name kleinere banen van minder dan twaalf uur per week zullen verdwijnen na een aanpassing van het minimumjeugdloon. "Sommige banen zullen wellicht verdwijnen. Een ander deel van de werkgelegenheid verschuift mogelijk naar oudere werknemers."

Het minimumjeugdloon is een percentage van het wettelijk minimumloon. In 2016 is het minimumloon voor iedereen boven de 22 jaar 1524,60 euro per maand. Het bedrag voor jongeren varieert van 30 procent voor 15-jarigen tot 85 procent voor 22-jarigen.