'Achterstallig onderhoud in vernieuwen cao's'

Werkgevers pleiten voor verdere vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden in overleggen over cao's.

Zo moet er meer gekeken worden naar de toegevoegde waarde van werknemers voor de organisatie in plaats van naar dienstjaren en leeftijd. Ook moet er meer aandacht zijn voor flexibiliteit en productiviteit.

Daarvoor pleiten werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN vrijdag in de Nota arbeidsvoorwaarden 2016, die zij aan de ''polder" sturen.

Volgens de organisaties is er door de economische tegenwind de afgelopen jaren sprake van achterstallig onderhoud in noodzakelijke aanpassingen en wordt het tijd deze achterstand aan te pakken. 

Zo moeten werknemers meer zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan. Daarnaast moeten arbeidsvoorwaarden ''generatiebestendig" worden en daarmee meer gebaseerd op inzetbaarheid, productiviteit en ontwikkelpotentieel van de werknemers. In cao-overleggen dit jaar willen de organisaties hier meer aandacht voor vragen.

Ook benadrukken de werkgevers dat het algemene beeld van economische groei niet een-op-een kan worden overgenomen aan onderhandelingstafels, omdat er een groot verschil bestaat tussen verschillende markten waarin ondernemingen opereren.

''Rooskleurige mediaberichten moeten niet blind als inzet bij de arbeidsvoorwaardenvorming worden gebruikt", aldus de nota.

Tip de redactie