De Universiteit van Amsterdam (UvA) is niet in acuut gevaar, maar financiële positie van de instelling gaat naar verwachting verder achteruit. Daarom moet de universiteit in de komende drie jaar hard blijven werken om dat te herstellen.

Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een vrijdag verschenen rapport

De universiteit lijdt de laatste jaren verlies, maar minder groot dan verwacht. Tussen 2015 en 2018 komt de instelling waarschijnlijk 15 miljoen euro tekort, terwijl eerst was gerekend op een verlies van 85 miljoen.

De UvA heeft de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan nieuwe gebouwen. Tussen 2005 en 2020 gaat het om een totaalbedrag van ongeveer 620 miljoen euro, waarvan 380 miljoen al is uitgegeven.

De financiële positie gaat ook achteruit doordat het aantal studenten aan de UvA sinds 2011 daalt. Dat komt doordat de studies waarop de universiteit zich richt niet in trek zijn en doordat de UvA populaire studierichtingen (landbouw, techniek) juist niet aanbiedt. In 2017 krijgt de universiteit waarschijnlijk 8 miljoen euro minder van het Rijk dan in 2015.