Rabobank laat mkb'ers oude documenten tekenen

Rabobank maakt zich volgens de Stichting Renteswapschadeclaim schuldig aan valsheid in geschrifte.

De bank zou mkb-ondernemers met renteswaps documenten laten ondertekenen, die worden gedateerd op een datum in bijvoorbeeld 2006 of 2008. Dat is kwalijk, vindt de claimorganisatie die melding heeft gedaan bij toezichthouder AFM.

Renteswaps zijn ingewikkelde financiële producten die bedoeld zijn om renterisico's af te dekken. Banken hebben bij de verkoop ervan echter vaak een te rooskleurig beeld geschetst van de risico's, waardoor sommige bedrijven in de problemen zijn gekomen.

Dekken

De stichting heeft de indruk dat Rabobank zich nu probeert in te dekken tegen schadeclaims. Door de ondernemers alsnog 'oude' documenten te laten ondertekenen verklaren zij immers dat ze bij aangaan van de renteswap volledig op de hoogte waren van de werking van het product.

Stichtingsvoorzitter Pieter Lijesen zei vrijdag dat hij meer dan veertig meldingen heeft, inclusief geluidsfragmenten waaruit zou blijken dat ondernemers onder druk zijn gezet om vinkjes te zetten. Lijesen verwacht dat de AFM hard zal optreden. Hij overweegt ook stappen tegen individuele bankmedewerkers.

De stichting startte vorig jaar een collectieve procedure tegen de bank. In april van dit jaar volg een zitting bij de rechtbank.

Herstel

Volgens Rabobank kan het alsnog ondertekenen van oude papieren onderdeel zijn van de herstelmaatregelen voor bepaalde dossiers. De bank liep recent alle afgesloten renteswaps na voor een herbeoordeling. Bij incomplete dossiers zijn volgens een woordvoerder soms nieuwe documenten opgesteld met een actuele datum. ''Wijzigingen als deze worden aangetekend in het dossier'', aldus de zegsman.

Rabobank zei later dat het klanten vrijstaat om stukken niet te ondertekenen, als ze dat niet willen. Ook kondigde de bank een grondig onderzoek aan naar de mogelijke ondertekening onder dwang, waar sprake van zou zijn. ''Als het is gegaan zoals de klant beschrijft, dan is dat een situatie waar we afstand van nemen", aldus de bank in een verklaring. Waar nodig zal Rabobank zelf maatregelen nemen. Wat die maatregelen zijn, werd niet gemeld.

Lees meer over:

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie