DEN HAAG - Personen met een arbeidshandicap moeten vaker onder begeleiding in een gewoon bedrijf aan de slag gaan in plaats van in de sociale werkvoorziening. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken wil de financiering van de sociale werkvoorziening zo aanpassen dat begeleid werken meer wordt gestimuleerd.

Van Hoof heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de bewindsman moeten in de sociale werkvoorziening alleen mensen aan de slag die daar echt thuis horen. Dat zijn lichamelijk of geestelijk gehandicapten die niet in een gewone baan aan de slag kunnen.

Van Hoof vindt het wenselijk dat veel meer arbeidsgehandicapten in een gewone omgeving werken, omdat ze dan beter integreren in de samenleving. Op dit moment werkt ruim 90 procent van deze groep in een apart bedrijf van de sociale werkvoorziening.

Begeleiding

Negen procent is via de sociale werkvoorziening gedetacheerd in een gewoon bedrijf. Slechts 1 procent is met begeleiding van de werknemer en subsidie voor de werkgever in dienst van een gewoon bedrijf. Volgens Van Hoof moet begeleid werken voor een veel grotere groep mogelijk zijn. Hij baseert zich op ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan. Van Hoof wil zijn doel bereiken door de financiering van de sociale werkvoorziening te veranderen. Hij wil ook de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening terugdringen.