Iran zal de extra hoeveelheden olie die het van plan is te produceren na het opheffen van de sancties tegen het land, geleidelijk op de markt brengen en de olieprijzen niet verder onder druk zetten.

Iran heeft de potentie om zijn olieproductie te verhogen met 500.000 vaten per dag binnen een week na het opheffen van de sancties en met 1 miljoen vaten kort daarna. Hoeveel het daarvan op de markt zal brengen, hangt af van de marktomstandigheden, meldde Shana zaterdag, de persdienst van het Iraanse olieministerie.

De persdienst baseerde zich op uitlatingen van Seyyid Mohsen Ghamsari, het hoofd internationale betrekkingen van staatsbedrijf National Iranian Oil.

Iran "zal proberen om de markt te betreden op een manier die er voor zorgt dat de verhoogde productie niet leidt tot een verdere daling van de prijzen'', citeerde de persdienst Ghamsari.

Glijvlucht

De prijs van olie zette in de zomer van 2014 jaar een glijvlucht in, die het afgelopen jaar met enkele kleine onderbrekingen doorging. Zowel Amerikaanse olie als Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, werd ongeveer een derde goedkoper.

Het opheffen van de economische sancties tegen Iran is onderdeel van het akkoord dat Iran en zes wereldmachten in juli bereikten over het afbouwen van het atoomprogramma van Iran.

In het verlengde daarvan beëindigde het International Atoomenergieagentschap (IAEA) in december na twaalf jaar het onderzoek naar de vermeende ontwikkeling van kernwapens in het land. Daarmee is het schrappen van de sancties dichterbij gekomen. Iran moet onder andere nog wel het aantal centrifuges voor het verrijken van uranium omlaag brengen.