Boeren en vissers krijgen het in 2016 en 2017 beter dan dit jaar. De prijzen voor melk, groente, fruit en vis zullen, na de overwegend stevige daling van afgelopen jaar, weer iets stijgen.

Dat voorspelt ABN AMRO in een woensdag gepubliceerd rapport over de agrarische sector.

Volgens de bank zijn de perspectieven voor melkveehouders, groente- en fruittelers en vissers gunstiger dan afgelopen jaar. Waar in 2015 de prijzen gemiddeld met 10 procent daalden, volgt volgend jaar een prijsstijging van 1,5 procent.

Voor 2017 voorziet ABN AMRO gemiddeld 2 procent hogere prijzen. De groei van de wereldhandel en een positiever ondernemersklimaat in Nederland zijn volgens de bank redenen voor de prijsstijging.

Melkveehouders kunnen naast de duurdere melk ook profiteren van de lage kosten van voer. Fruittelers profiteren op hun beurt van de lagere productievolumes binnen Europa. De vis werd afgelopen jaar al duurder betaald door een combinatie van minder aanbod en een gezond imago. ABN AMRO voorziet dat vissers ook in 2016 op hogere prijzen kunnen rekenen.

Minder vlees

Overigens geldt het prijsherstel niet voor alle sectoren. Zo zal de vraag naar varkens-, rund- en kalfsvlees dalen doordat mensen steeds minder vlees eten. Net als afgelopen jaar staat daar een ruim aanbod tegenover, waardoor de prijzen onder druk blijven staan.

Een daling van de productie zorgt volgens de bank bij Nederlandse varkenshouders voor een licht prijsherstel in de tweede helft van 2016. Deze stijging zet door in 2017, maar het blijft volgens de bank lastig om een gezond en stabiel rendement te halen.