Na drie jaar onderhandelen is er eindelijk een cao bereikt voor de ongeveer 260.000 supermarktmedewerkers. 

Vakbond CNV maakte maandag bekend dat onder meer een loonsverhoging van in totaal 5 procent is uitonderhandeld voor de periode van maart 2013 tot en met maart 2017 met terugwerkende kracht. Dat komt neer op een loonsverhoging van 1,25 procent per jaar.

Ook is volgens de bond een stap gezet op het gebied van jeugdloon door de leeftijd waarop je recht hebt op een volwaardig salaris te verlagen van 23 naar 22 jaar.

In de nieuwe overeenkomst zijn er ook afspraken gemaakt over het sluiten van minstens duizend extra arbeidsovereenkomsten met medewerkers voor meer dan twaalf uur per maand. Volgens de CNV wordt daarmee de trend van het groeiende aantal kleine contracten gekeerd. De nieuwe cao is van toepassing op in totaal 260.000 medewerkers. 

Geen FNV

De overeenkomst is overigens afgesloten zonder de FNV. Die vakbond stapte 16 december al uit het overleg met de werkgevers omdat de loonsverhoging gepaard gaat met de afschaffing van de avondurentoeslag. "Dat is voor ons een brug te ver", zegt De Beer.

De FNV-bestuurder heeft het volledige akkoord dat het CNV is overeengekomen nog niet onder ogen gehad, maar zal als er niets is veranderd sinds de laatste onderhandelingen het bod met een negatief advies voorleggen aan de leden. Over eventuele vervolgstappen als de FNV-leden het resultaat massaal afwijzen, kan De Beer nog niets zeggen. Acties worden niet uitgesloten.

NV-onderhandelaar Michiel Wallaard bevestigt dat de avondtoeslagen worden geschrapt in de nieuwe cao, de toeslag die werknemers krijgen als zij op zondag werken blijft wel bestaan.

Breed draagvlak  

CNV wil het onderhandelingsresultaat niet alleen aan zijn leden, maar breed voorleggen aan de supermarktmedewerkers. Onder meer omdat relatief gezien weinig medewerkers lid zijn van een vakbond in deze sector. Dit komt volgens CNV mede doordat er veel jongeren werken bij de grootgrutters.

CNV heeft met de werkgevers ook een zogeheten vernieuwingsagenda opgesteld. Zo wil de bond verdere stappen zetten op het gebied van verbetering van het jeugdloon. Ook zouden medewerkers meer zeggenschap moeten krijgen in arbeidstijden.