Belgische bedrijven hebben de vluchtelingen die aankomen in het land hard nodig. Er zal beleid moeten komen om vluchtelingen sneller bij bedrijven aan het werk te laten gaan. 

Dit zegt Jan Smets, president van de centrale bank in België, in een interview met de Belgische zakenkrant De Tijd.

“De ondernemingen moeten beseffen dat ze die mensen hard nodig zullen hebben als de vergrijzingsgolf binnenkort toeslaat bij de autochtone Belgen”, aldus Smets.

De centralebankpresident geeft aan dat de vluchtelingen in eerste instantie leiden tot extra kosten voor de overheidsbegroting. De kosten worden geschat op 400 miljoen euro, omgerekend 0,1 procent van het bruto binnenlands product.

Economische groei 

Afhankelijk van hoe de vluchtelingen integreren kunnen ze op lange termijn juist voor extra economische groei zorgen. “De komst van migranten kan bijdragen aan een oplossing als hun integratie op de arbeidsmarkt lukt. Dat zal tijd vergen.”

De Nederlandse centralebankpresident, Klaas Knot, zei in oktober dat de vluchtelingenstroom vooral een humanitaire kwestie is en dat het niet goed voelde om er een economisch vraagstuk van te maken.

Perfecte match

Maar ook in Nederland zouden vluchtelingen gaten in de arbeidsmarkt kunnen opvullen, hoewel er vaak geen perfecte match is tussen asielzoekers die binnenkomen en de eventuele vacatures die op de arbeidsmarkt ontstaan.

"Er gaan vaak een aantal generaties overheen voordat er sprake is van volledige deelname aan het economisch verkeer", aldus Knot.