Het overschot op de lopende rekening van Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar uitgekomen op 12 miljard euro. Dat is ruim 5 miljard euro lager dan een jaar eerder.

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag.

Het overschot komt overeen met 7,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De daling van het overschot werd sterk gedreven door winstontwikkelingen van niet-financiële instellingen.

Zo daalden de inkomens die zij ontvingen op hun kapitaaldeelnemingen in het buitenland met 38 procent ten opzichte van een jaar geleden, naar 4,8 miljard euro. De forse daling in de winst die Shell op buitenlandse deelnemingen realiseerde, als gevolg van de lagere olieprijs, speelde hierbij volgens DNB een belangrijke rol.

Het netto extern vermogen van Nederland nam met 23 miljard euro toe naar 471 miljard euro. Dat komt neer op 70 procent van het bbp op jaarbasis.

Het handelssaldo was nagenoeg gelijk aan het niveau een jaar eerder, maar onderliggend was sprake van de nodige verschuivingen. Zo werd de afgenomen gasproductie duidelijk zichtbaar. De uitvoer van gas lag bijna een kwart lager dan in het derde kwartaal van 2014, terwijl de invoer juist toenam.