De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben na twee jaar onderhandelen een cao-akkoord gesloten voor werknemers van sociale werkvoorzieningen.

Volgens vakbond FNV is afgesproken dat de circa honderdduizend werknemers van sociale werkplaatsen hetzelfde percentage loon extra ontvangen als wat gemeenten aan extra geld krijgen.

''Dus stel dat gemeenten er 1,5 procent bij krijgen, dan gaan de sw-lonen ook 1,5 procent omhoog", legt FNV uit. De eerste structurele loonsverhoging wordt uitbetaald in juli 2016.Voor de werknemers die het minimumloon verdienen werkt het anders. Zij krijgen volgens de bond twee keer per jaar de landelijke verhogingen van het wettelijk minimumloon.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd. Die is nu nog 3 procent van het jaarloon, maar dat wordt vanaf 2016 verhoogd naar 3,7 procent. In maart krijgen alle werknemers naar rato een eenmalige uitkering van 325 euro.

Om ontslagen te voorkomen, wordt de zorgplicht, die uit de wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) werd geschrapt, nu opgenomen in de cao. Als een werkplek vervalt, krijgen gemeenten de plicht om ander werk aan te bieden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) reageert verheugd op het akkoord. ''Ik ben blij voor de mensen in de sociale werkvoorziening, die lang in onzekerheid hebben gezeten. Voor hen is het mooi dat er nu, nog voor de kerstdagen helderheid is.''