De schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij zet verder door. Er zijn steeds minder boeren, maar hun veestapels worden groter.

Bij de landbouwtelling in april was Nederland goed voor 12,6 miljoen varkens, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Dat waren er 370.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met vleesvarkens daalde in die periode juist met 3,8 procent tot 4.000.

Een doorsneevleesvarkenshouder heeft tegenwoordig 1.450 varkens. Dat waren er 35 jaar geleden nog 180. Vooral het aantal grote bedrijven, met 7.500 of meer varkens, is de laatste jaren sterk toegenomen.

In de melkveehouderij werd de schaalvergroting extra geholpen door het afschaffen van de Europese melkquota. Daardoor mochten boeren dit jaar meer melken.

Melkkoeien

Het CBS telde in Nederland in het voorjaar 18.300 melkveebedrijven, oftewel 1,7 procent minder dan twaalf maanden daarvoor. Tegelijkertijd nam het aantal melkkoeien toe met 3,1 procent.

Gemiddeld hebben melkveehouders nu ongeveer 90 koeien, tegen 35 in 1980. Inmiddels zijn er meer dan honderd bedrijven waar meer dan 350 koeien staan.

Ondernemers

Van boeren met melkgeiten komen er de laatste jaren juist meer bij. Maar de veestapel groeit harder dan het aantal nieuwe ondernemers. Nederland telde in april 330.000 melkgeiten, 11 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal bedrijven met melkgeiten was met 550 maar 10 procent hoger dan in 2014. Hiervan hadden 42 bedrijven 1.500 of meer melkgeiten.