RIJSWIJK - De bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid zijn zo ingrijpend dat ze vrijwel iedere werknemer raken. Voor de vakbonden zijn de maatregelen, in combinatie met de stijgende ziektekosten, zo hard dat zij oproepen tot een massale demonstratie op 2 oktober in Amsterdam.

Vooral de afschaffing van de VUT en het prepensioen hakt erin. In negen van de tien CAO's kunnen werknemers met deze regelingen belastingvrij geld sparen om eerder te stoppen met werken. De meeste van hen kunnen daarmee op hun 61e of 62e met pensioen.

VUT

Door de streep die het kabinet door de regelingen haalt, verliezen ongeveer 4,8 miljoen van de 5,6 miljoen werknemers in Nederland hun recht op VUT of prepensioen.

Het kabinet ontziet waarschijnlijk op aandringen van de coalitiepartners CDA, VVD en D66 mensen die volgend jaar 55 jaar of ouder zijn. Deze groep van circa 850.000 werknemers kan dus wel gewoon blijven doorsparen voor hun vervroegde pensioen.

WW-uitkering

De bonden zijn ook woedend over de bezuinigingen op de WW. Mensen moeten in de toekomst langer hebben gewerkt voordat zij bij ontslag recht krijgen op een WW-uitkering. Bovendien vervalt de kortdurende WW en heeft het kabinet vorig jaar de vervolguitkering op de WW afgeschaft voor nieuwe gevallen.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken zullen door de strengere toelatingseisen en de afschaffing van de kortdurende WW, jaarlijks ruim 100.000 mensen naast de WW grijpen.

Verliezen

In maart hadden meer dan 306.000 mensen een WW-uitkering. Als het verdwijnen van de vervolguitkering op dit moment al volledig zou zijn doorgevoerd voor het huidige bestand WW'ers, zouden bijna 56.000 mensen hun uitkering verliezen.

Verder maakt het kabinet volgens de vakbonden de toegang tot de nieuwe WAO te streng. Bovendien gaat het kabinet 450.000 mensen met een WAO-uitkering opnieuw beoordelen aan de hand van nieuwe, scherpere criteria.

Herbeoordeling

De 450.000 arbeidsongeschikten krijgen de komende tweeënhalf jaar een oproep voor de herbeoordeling. Omdat de keuringscriteria zijn aangescherpt, vallen naar schatting 110.000 mensen uit de WAO of zal hun uitkering omlaag gaan.