In de nieuwe cao voor de sportsector worden de jeugdlonen afschaft. Jongeren in de branche zullen voortaan als volwassenen worden beloond. 

Dat melden vakbonden FNV en CNV vrijdag.

De sportsector is daarmee een van de eerste sectoren die, via de cao, dit loon afschaft. Onder de cao voor de sport vallen 3.700 mensen werkzaam bij bijvoorbeeld sportbonden, zoals de KNVB.

Vakbonden voeren de laatste tijd flink campagne voor het afschaffen van het minimumjeugdloon, dat lager ligt dan dat voor volwassenen. Het kabinet wil daar alleen nog niet aan.

De bonden proberen daarom in cao's afspraken te maken die ervoor zorgen dat jongeren beter worden betaald. Ze vinden het oneerlijk dat jongeren minder krijgen dan mensen die iets ouder zijn en hetzelfde werk doen.

De bonden leggen de nieuwe sport-cao nog aan hun leden voor. De cao heeft een looptijd van drie jaar en gaat in op 1 januari volgend jaar.

De werknemers in de sportbranche kunnen per jaar een structurele loonsverhoging van 1,65 procent tegemoetzien. Er zijn ook afspraken gemaakt voor als mensen bij een reorganisatie worden ontslagen