Werkloosheid licht afgenomen in november

De werkloosheid in Nederland is in november licht afgenomen naar 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dat komt neer op 606.000 mensen zonder baan.

Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) donderdag.

In oktober zat nog 6,9 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dat waren er dertienduizend meer dan in november.

Ondanks de daling in november is het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden gemiddeld genomen met duizend personen per maand gegroeid. Van februari tot en met juli daalde dit aantal nog.

Vrouwen

In de afgelopen drie maanden is het aantal werkende vrouwen gedaald. Het ging om een daling van achttienduizend. Daarvoor is de groep juist maanden achtereen alleen maar gegroeid.

Sinds augustus is het aandeel werkloze vrouwen in de beroepsbevolking gestegen. In november was 7,4 procent van de vrouwen werkloos. In augustus ging het nog om 7,1 procent.

Onder mannen is het werkloosheidspercentage in dezelfde periode juist gedaald. In november was 6,3 procent werkloos. In augustus ging het om 6,5 procent.

WW-uitkeringen

In november kregen 427.000 mensen een WW-uitkering. Dat is een stijging van zesduizend ontvangers ten opzichte van oktober. 

De stijging is vooral toe te schrijven aan seizoensgevoelige sectoren zoals de landbouw en de horeca. In die sectoren zijn nu minder mensen nodig.

Verder hangt de stijging ook samen met een administratief effect van de pas ingevoerde Wet Werk en Zekerheid. Omdat jongeren relatief sterk zijn vertegenwoordigd in seizoensgevoelige sectoren, is het aantal uitkeringen aan jongeren in november relatief sterk gegroeid.

Nieuwe WW-uitkeringen

Tot nu toe verstrekte het UWV dit jaar 522.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn er 4,8 procent minder dan in de periode januari tot en met november 2014.

Aan jongeren tot 25 jaar werden bijna 14 procent minder nieuwe uitkeringen verstrekt. Alleen onder 55-plussers is het aandeel nieuwe uitkeringen gestegen.

Lees meer over:
Tip de redactie