Asielzoekers met een verblijfsvergunning komen in Nederland nauwelijks aan het werk.

Dat is een van de belangrijkste conclusies in de woensdag verschenen publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Na een verblijf van twee jaar in Nederland heeft slechts een kwart van de migranten met een verblijfsvergunning een betaalde baan van meer dan acht uur per week. Na vijf jaar is dat ongeveer de helft.

Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie en ze lopen de achterstand op andere groepen in de maatschappij heel langzaam in, zo stellen SCP en WRR.

Verblijfsvergunningen

De uitkomsten zijn onder meer gebaseerd op een studie naar de positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten die tussen 1995 en 1999 een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Nederland verbleven. Ook is onderzoek verricht in elf gemeenten naar de huidige praktijk van de integratie van statushouders.

Wat verder naar voren komt, is dat bij migranten met een verblijfsvergunnin de geregistreerde criminaliteit onder jonge alleenstaande mannen hoger is dan bij de rest van de bevolking. Dat is bij autochtonen ook zo. In vergelijking met autochtonen met dezelfde kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en single) ligt de geregistreerde criminaliteit onder statushouders echter op een lager niveau.

Er moet worden voorkomen dat een grote groep statushouders langdurig afhankelijk wordt van de bijstand, zoals nu nog te vaak gebeurt, aldus het CPB.

Migrantengroepen