Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

CPB verwacht grotere economische groei in 2016

De Nederlandse economie groeit in 2016 iets sneller dan dit jaar. Die verwachting spreekt het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag uit.
Door AFN/NU.nl

Het CPB voorziet voor volgend jaar een economische groei van 2,1 procent, na een plus van 2 procent dit jaar.

Dat is een sterkere groei dan De Nederlandsche Bank (DNB), die maandag nog een terugval van de groei tot 1,7 procent in 2016 raamde.

Overigens ging het planbureau op Prinsjesdag nog uit van een groei van 2,4 procent in 2016. Dit cijfer is nu dus naar beneden bijgesteld.

Het CPB noemt de vooruitzichten voor Nederland "positief". "Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis komt de groei in 2015 en 2016 uit boven de 2 procent, neemt de consumptie flink toe en daalt de werkloosheid licht."

Raming economie

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wereldhandel

Het planbureau denkt wel dat de wereldhandel volgend jaar minder hard zal groeien dan eerder werd gedacht. Dat heeft een drukkend effect op de export. En omdat Nederland minder gas zal produceren, zal er minder gas worden geëxporteerd. Dit haalt 0,2 procentpunt van de groei af.

Dat de waarde van de euro is gedaald, is gunstig voor de export. Daardoor zijn Nederlandse producten relatief goedkoper voor niet-eurolanden.

Het CPB rekent in zijn prognoses met een wat sterkere groei van de wereldhandel dan DNB. Daarbij wordt wel de aantekening gemaakt dat het internationale beeld "met grote onzekerheid omgeven'' is.

Uitvoer

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Zo is nog niet duidelijk hoe het beleid van de Europese Centrale Bank en de maatregelen van de Federal Reserve voor Nederland zullen uitpakken. Ook veranderingen in de olieprijs kunnen grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Verder spelen ook wisselkoersen en de hoogte van beurskoersen een rol.

De toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terreur hebben volgens de onderzoekers vooral maatschappelijke gevolgen.

Bestedingen

Consumenten krijgen door hogere lonen en de lage inflatie meer te besteden en voeren hun bestedingen volgend jaar naar verwachting met 2 procent op. Verder nemen de investeringen van bedrijven toe, dankzij het herstel van de economie en hun stijgende winstgevendheid.

Volgens het CPB zakt de werkloosheid volgend jaar licht, van 6,9 naar 6,7 procent van de beroepsbevolking. De daling is daarmee zeer beperkt, omdat naast het aantal banen ook het aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt groeit.

Het overheidstekort slinkt volgens de nieuwe raming van 2,2 naar 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ruim onder de Brusselse grens van 3 procent. De daling is vooral te danken aan de economische groei.

De overheidsschuld slinkt ook verder naar 65,4 procent volgend jaar. Dit jaar becijferde het CPB de staatsschuld op 66,6 procent.

Aanbevolen artikelen